Výročná správa za rok 2016

(17. júl 2017) - V roku 2016 u nás pomáhalo celkovo 44 aktívnych dobrovoľníkov. V priemere sme mesačne pomohli 33 rodinám, v ktorých žije 71 detí a 52 dospelých ľudí. Počas roka sme zaznamenali 448 darcovských návštev (potraviny) na vrátnici kapucínskeho kláštora, darcovia nám darovali 8779 kg potravín, rozdali sme 8242 kg.

Podrobnosti o tom, ako sme počas minulého roka fungovali, nájdete v tejto výročnej správe.

Nezisková organizácia Doma u kapucínov v súčasnosti existuje štvrtý rok. Základ a východisko našej činnosti môžeme zhrnúť do nasledujúcich bodov, ktoré vyjadrujú to, čo je pre nás dôležité:

Pozornosť a diskrétnosť voči osobe. Za celou našou činnosťou sú ľudia, ktorí trpia materiálnou, ale často aj „duchovnou chudobou“ - potrebujú byť vypočutí a prijatí vo svojej ľudskosti.

Bezplatnosť. Tu sa uplatňuje známy výrok z evanjelia: „zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte“ a v tomto duchu sú všetci - dobrovoľníci, hostia a záujemcovia - pozvaní k spolupráci vytvárať zázemie pre tých, ktorí sú chudobní.

Vývoj. Činnosť, ktorú teraz robíme, je len začiatok nášho snaženia. V budúcnosti chceme ponúknuť komplexnú pomoc, na ktorú nemáme ešte v tomto čase vytvorené priestorové podmienky.

Profesionalita. V kombinácii s charitou srdca je dobrým predpokladom pre skutočnú pomoc tým, ktorí sú v núdzi a trpia nejakým nedostatkom.

ĎAKUJEME VŠETKÝM ZA PODPORU!

Podeľte sa s ostatnými o tento článok:

Facebook

Najnovšie

K životu patria aj zmeny 3

Zmeny v tíme sociálnych pracovníkov.

Čítať viac

Polrok za nami

O sociálnej práci a nielen o nej.

Čítať viac