Virtuálny výlet do Krakova

Keďže sa uplynulé týždne a mesiace nedalo poriadne cestovať, ani sa stretávať, využili sme možnosť novodobých výdobytkov techniky a stretli sme sa v online priestore. A to nielen tak hocijako. Spolu sme navštívili sociálne dielo, ktoré spravujú poľskí kapucíni s Krakove. Dzieło Pomocy św. Ojca Pio (Dielo pomoci svätého otca Pia). V diele sa už od roku 1999 venujú desiatky zamestnancov a dobrovoľníkov ľuďom bez domova, ktorých sem prichádza takmer 2000 ročne. Nie je to len výdaj stravy či šatstva, ponuka sprchy či práčky, ale najmä pomoc v rôznych oblastiach od sociálnej, cez zdravotnú až po duchovnú.

A týmto úžasným dielom nás previedla pani Jolanta Kaczmarczyk, ktorá nám priblížila históriu a poslanie diela a ukázala, čo všetko sa dá robiť pre druhých, keď je ochota, vôľa a chuť slúžiť. A štedrosť ľudí. Nič ale, samozrejme, nejde spraviť zo dňa na deň, všetko chce svoj čas, trpezlivosť a vytrvalosť. To je povzbudením aj pre nás na našej ceste DOMA 😊.

"Je pre mňa veľkým povzbudením, že pani Jola, ktorá je v službe pomoci ľuďom vyše 17 rokov, tak zanietene rozprávala o tejto službe. Aj keď som v roku 2017 pri návšteve Dzieła Pomocy św. Ojca Pia bola v úžase nad prepracovaným systémom pomoci ľuďom bez domova, tak som aj dnes vďačná, že som mohla tento pocit úžasu zažiť znovu. Hlboká úcta a rešpekt Jole a všetkým, ktorí sú rukami a srdcom zapojení do tak skvelého projektu!" Dobrovoľníčka Majka Magurová

Sme radi, že sme sa vyše tridsiati – z radov našich dobrovoľníkov, priateľov a hostí – mohli takto stretnúť a vypočuť si zanietené rozprávanie pani Joly. Zo srdca jej ďakujeme za ochotu a čas, ako aj sestre Anežke za jej obetavé tlmočenie a dobrovoľníčke Majke za nápad a organizáciu celej akcie.

Ak sa chcete o krakovskom diele dozvedieť viac, kliknite na:

www.dzielopomocy.pl


Podeľte sa s ostatnými o tento článok:

Facebook

Najnovšie

ĎAKUJEME ZA VAŠE 2%

Čítať viac

Vianoce 2023

Prajeme vám...

Čítať viac