Skupina UniCredit Bank finančne podporila naše aktivity

(2. máj 2016) - Ďalšia dobrá správa: vďaka aktivite jedného z našich dobrovoľníkov sme dostali finančný dar v hodnote 840 EUR.

Stálu zbierku trvanlivých potravín Stolček, prestri sa! ako konkrétnu aktivitu na pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi, zapojil do filantropického zamestnaneckého projektu Gift Matching Program 2016 dobrovoľník Juraj, pracujúci v Unicredit Bank. Zorganizoval finančnú zbierku v prospech Doma u kapucínov a zapojil do nej aj 14-tich kolegov.

V priebehu mesiacov október a november minulého roku (2015) vyzbierali 420 EUR. Koncom mesiaca marec tohto roku (2016) túto aktivitu podporili rovnakou sumou aj z nadácie UniCredit Foundation so sídlom v Miláne . Spolu sme teda dostali 840 EUR.

„Pre mňa je poctou byť súčasťou diela Doma u kapucínov. Verím, že každý túži po tom, aby sa s ním zaobchádzalo s rešpektom a aby si ho druhí vážili. Je úžasné pracovať s ľuďmi, ktorí sa starajú o druhých,“ hovorí o svojej motivácii Juraj. „Sám viem, že z vyzbieraných peňazí budú podporení tí, ktorí sú v núdzi“.

Jurajovi, jeho kolegom i nadácii UniCredit Foundation ĎAKUJEME!


Nadácia UniCredit Foundation vytvorila pred 13-timi rokmi Gift Matching Program, ktorý prebieha každoročne v rovnakom čase v tých krajinách, kde pôsobí skupina UniCredit. Táto filantropická iniciatíva podporuje zamestnancov v ich charitatívnych aktivitách. Zamestnanci skupiny UniCredit si vyberú organizáciu, ktorej chcú finančne pomôcť, pozvú svojich kolegov a vytvoria darcovskú skupinu v prospech príslušného projektu. Následne nadácia UniCredit Foundation prihlásené projekty posúdi podľa vlastných kritérií a pridelí finančný dar vo výške darov od zamestnancov. Dar je teda dvojnásobný. Spolu s nami podporili na Slovensku celkovo 10 organizácií.

Podeľte sa s ostatnými o tento článok:

Facebook

Najnovšie

Polrok za nami

O sociálnej práci a nielen o nej.

Čítať viac

Posilnenie našich radov

DOMA máme novinku.

Čítať viac