Rozhovor je základ

Na začiatku našej práce s klientom je rozhovor, pri ktorom zisťujeme, s čím k nám prichádza. Ponúkame mu bezpodmienečné prijatie, lebo chceme, aby sa DOMA stalo miestom, kde sa klient môže cítiť bezpečne. A čo ďalej? O potravinovej pomoci sme už písali veľakrát, menej sa však vie, že pri potravinách naša pomoc nekončí.

Klientom poskytujeme v prvom rade sociálne poradenstvo. Nápomocní sme v otázkach ubytovania, hľadania práce, písaní životopisu či príprave na pohovor. Klientov vzdelávame v oblasti finančnej a počítačovej gramotnosti, učíme sa narábať s rozpočtom, pracujeme s procesom oddlženia. Pomáhame aj s vypĺňaním rôznych žiadostí a potvrdení, sprevádzame na úrady alebo k lekárom. Ak je to v klientovom záujme, komunikujeme aj s inými organizáciami. Pracujeme aj so seniormi a ťažko chorými.

A ako vyzeral rok 2022 v číslach?

- Zaevidovali sme 35 nových klientov;

- jednej klientke s dvoma maloletými deťmi sme pomohli získať obecný nájomný byt;

- s 15 klientami sme riešili tému práce;

- prostredníctvom projektu "DuK – Podpora zamestnanosti" sa zamestnali 4 klienti;

- osem klientov využívalo vzdelávacie aktivity;

- ôsmim klientom sme pomohli pri vybavovaní inštitútu osobného bankrotu;

- s troma klientami sme riešili právne otázky;

- doučovanie anglického jazyka využívalo jedno dieťa klienta.

Podeľte sa s ostatnými o tento článok:

Facebook

Najnovšie

ĎAKUJEME ZA VAŠE 2%

Čítať viac

Vianoce 2023

Prajeme vám...

Čítať viac