O našich dobrovoľníkoch. Píše brat Branislav, kapucín

(13. apríl 2016) - Tento mesiac (apríl) sme pripravili celkovo 42 balíkov potravín pre jednotlivcov a rodiny, ktorým pomáhame touto formou preklenúť náročné životné obdobie. Toto množstvo sme zvládli vďaka pomoci približne 25-tich dobrovoľníkov, ktorí sa zahlásili a vo svojom voľnom čase prišli potraviny baliť a niektorí tieto balíky aj rozviezli do rodín.

O tom, ako vnímame prácu dobrovoľníkov a aká je pre fungovanie tohto diela podstatná, píše br. Branislav, kapucín:

Naši dobrovoľníci, poväčšine z tej nežnejšej časti zemegule, ma stále prekvapujú svojou vernosťou v maličkostiach. Ich ochota prispievať svojou kvapkou nakoniec vytvára more odvedenej práce pre núdznych. Musím teda z pozície toho, kto ich koordinuje konštatovať, že naši dobrovoľníci majú zmysel pre tímovú prácu. Uvedomujú si, že sú časťou väčšieho celku, ku ktorému, keď priložia svoje dary, čas a schopnosti, tak sa stávajú súčasťou niečoho veľmi pekného. A aj keď nie vždy hneď viem zareagovať na ich „náťuky“ na zlepšenie, nedajú sa odradiť a ďalej pokračujú aj v podmienkach, ktoré sú niekedy "bojové". Často sa stretám s úsmevom na ich perách, keď im ďakujem za ich prácu a čas. Akoby ním chceli povedať: "Tá troška zas za také ďakovanie nestojí." Ale nie je to pravda, lebo keď sa to dá všetko dohromady, tak sa s podobným úsmevom a obdivom v očiach stretnem u ľudí, ktorým pomáhame alebo sa len rozprávam s niekým o tom, čo robíme. Až tam si veľakrát uvedomím, že za nami stoja konkrétne skutky, ktoré pomáhajú a tam sa aj mňa zmocňuje hrdosť na to, ako veľa sa dá spraviť, keď každý urobí tú svoju "trošku".

Bol som pripravovaný na to, že sa budeme musieť učiť tomu, čo to znamená byť dobrovoľníkom. A naozaj sa to deje. Stále máme čo zlepšovať, ale entuziazmus našich dobrovoľníkom prekonáva všetky prekážky, lebo cieľ máme všetci jasný: služba.

Ďakujem vám osobne, ďakujem vám na spoločných stretnutiach a chcem vám poďakovať aj touto formou za váš čas, energiu, ochotu, pokoru a trpezlivosť. Prežívam radosť, že môžem byť súčasťou tohto tímu. Pokoj a dobro!

Br. Branislav

Podeľte sa s ostatnými o tento článok:

Facebook

Najnovšie

K životu patria aj zmeny 3

Zmeny v tíme sociálnych pracovníkov.

Čítať viac

Polrok za nami

O sociálnej práci a nielen o nej.

Čítať viac