Logo

Spoznajte nás

Spoznajte nás

 • Doma u kapucínov
 • Komu pomáhame
 • Kedy sme doma
 • Stolček, prestri sa
 • Doma u kapucínov

  Priestor u kapucínov patrí všetkým, ktorí prechádzajú ťažkým obdobím vo svojom živote. Tí, ktorí prídu, nájdu povzbudenie v odhodlaní vykročiť opäť na cestu hľadania a nachádzania vlastnej dôstojnosti. V tomto im pomáhame konkrétnym spôsobom: vytvárame pre nich priestor nielen pre uspokojenie základných životných potrieb, ale tiež ponúkame odbornú pomoc pri riešení ich problémov. Našou túžbou je vytvoriť miesto, kde sa tí, ktorí nás potrebujú, budú cítiť aspoň trochu DOMA.

  Láska sa začína tam, kde sme schopní prestať myslieť na seba a ochotní vykonať niečo pre druhého, čo nás niečo stojí.

  A. de Saint-Exupéry

 • Komu pomáhame?

  Chceme pomáhať ľuďom v ťažkých životných situáciách a zameriavame sa predovšetkým na tých, ktorí sú bez práce, na opustených, chudobných a chorých, ktorí nie sú schopní sami sa zaradiť do reálneho života. Môžu to byť rodiny, seniori či osamelí jednotlivci.

  Toto dielo im poskytuje bezplatné prijatie a takú starostlivosť, aby znova nadobudli ľudskú dôstojnosť a nádej. Doma sú tu však aj tí, ktorí prídu týmto ľuďom pomáhať a slúžiť.

  Život sme nedostali preto, aby sme ho žiarlivo strážili pre seba samých, ale preto, aby sme ho darovali.

  Sv. Otec František

 • Kde a kedy sme doma

  Postupne plánujeme vytvoriť štruktúry v centre mesta. Vďaka tejto polohe budeme ľahko dostupní pre všetkých, ktorí potrebujú pomoc.

  Rýchlosť vytvorenia vhodných priestorov s funkčnými činnosťami záleží od mnohých vecí a nie všetky vieme ovplyvniť. Ak nám chcete pomôcť, vyberte si spôsob, ktorý vám je najbližší. Budeme radi za každú, aj tú najmenšiu pomoc.

  V súčasnosti nás nájdete v Kláštore kapucínov na Župnom námestí v Bratislave. Vchod na vrátnicu je zo strany autobusovej zastávky Zochova.

  Tam aj každý pracovný deň medzi 16,00-20,00 prijímame potravinové dary do zbierky "Stolček, prestri sa!"

  Často stačí jediné slovo, jediný milý úsmev, aby sme potešili znechuteného človeka.

  Terézia z Lisieux

 • Čo je Stolček, prestri sa?

  Je to stála zbierka trvanlivých potravín ako sú olej, ryža, konzervy, cestoviny, káva, čaj, kakao a iné trvanlivé potraviny, ktoré dlho vydržia. Zbierka nemá vyhlásený  koniec, prebieha od novembra 2014 a chceme ňou pomáhať dovtedy, dokedy bude treba.

  Komu takto pomáhame?

  Prevažne rodinám, ktoré sa ocitli vo finančnej núdzi, ale aj osamelo žijúcim jednotlivcom.  Pomoc sa deje osobnou cestou, začína sa rozhovorom s klientom. Tak môžu tí, ktorým pomáhame, začať robiť konkrétne kroky a riešiť ich ťažkú situáciu. Ak riešenie nie je v krátkodobých horizontoch alebo neexistuje vôbec, vtedy je naša potravinová pomoc skutočnou charitatívnou činnosťou. Ak sa nájde riešenie, tak je len dočasnou podporou. Môže nastať aj situácia, kedy potravinová pomoc zanikne preto, že klient má naporúdzi riešenie svojej situácie, ale nič pre to neurobí. 

  Ako  nám môžete darovať potraviny?

  Jednoducho. Stačí v rámci bežného nákupu nakúpiť o pár kíl potravín viac a priniesť ich na vrátnicu kapucínskeho kláštora. Každý pracovný deň medzi 16,00 – 20,00 je vrátnica otvorená a sme pripravení prijať do skladu Vaše potravinové dary. Vchod je zo strany autobusovej zastávky Zochova.

  Ako zbierka funguje? 

  Potraviny po presnom zaevidovaní s pomocou dobrovoľníkom balíme do balíkov podľa potrieb rodín či jednotlivcov, ktorým pomáhame. Potom ich dobrovoľníci  aj zavezú. Súčasné kapacity nám umožňujú zaviezť balíky jedenkrát mesačne-

  Poznám rodinu/jednotlivca, ktorým by potraviny pomohli. Čo môžem urobiť ?

  Buďte vnímaví na svoje okolie, zvlášť na tých, s ktorými častejšie prichádzate do kontaktu. Práve títo ľudia často sami o pomoc neprosia, pretože si myslia, že iní môžu byť na tom ešte horšie. Často ale prežívajú ťažké chvíle, keď dajú posledné jedlo deťom s pocitom bezmocnosti, čo bude zajtra. Našou prioritou je pomáhať práve takýmto ľuďom, lebo sú to bojujúci ľudia, ktorí potrebujú veľmi málo na to, aby sa postavili na vlastné nohy.  Dajte nám o nich vedieť. Emailom na juraj.hausleitner@domaukapucinov.sk alebo telefonicky na 0910 852 093.

  Prečo sa zbierka volá podľa rozprávky? Ďalšie zaujímavosti o zbierke, aj to, odkiaľ sme čerpali inšpiráciu, nájdete v tomto článku.

  Kto dáva chudobnému, nebude mať nedostatok.

  Kniha Prísloví 28, 27